De Mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven (Aristotelis)

BuurtHuis Irene

Buurthuis Irene is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke diensten.

Het buurthuis staat open voor iedereen en is gericht op alle inwoners van Willemstad. Het buurthuis richt zich op verschillende groepen van de samenleving, waardoor er integratie ontstaat tussen deze groepen. Voor jong en oud worden er activiteiten georganiseerd. Activiteiten waar je iets van kunt leren of die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning.

Doelstelling Stichting

Stichting Buurthuis Irene wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en voor de buurt.

Het doel van de stichting is om zonder winstbejag het gebouw te beheren ten dienste van de gemeenschap van Willemstad.

Alle ruimtes staan ter beschikking van groepen, verenigingen, sociale instellingen en buurtbewoners, opdat zij daarin sociaal-culturele activiteiten kunnen ontplooien. De stichting streeft ernaar de gebruikers zoveel mogelijk te laten ervaren dat het hun eigen buurthuis is.


Join the FBI


Sponsorovereenkomst FBI


Steunlidmaatschap FBILiever geen doorlopend lidmaatschap aangaan?

Dan is het ook mogelijk om een bedrag naar keuze over te maken op rekeningnummer

NL53 INGB 0006 5311 43 t.n.v. Stichting Buurthuis Irene

Alvast bedankt voor de steun!


Aankomende activiteiten,

Georganiseerd door Buurthuis Irene: