Protocol (versienummer: 1)

 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni 2020. De openstelling is voor maximaal 30 personen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni 2020 weer open te gaan.  In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

 

1       We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis.

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

 

1.1     Opening van ons gebouw

Omdat er geen activiteiten plaatsvinden in ons buurthuis missen we inkomsten uit verhuur en vanuit de horecavoorziening. Dit is een van de redenen om ons buurthuis weer te openen. Dat doen we ook om zo te voorkomen dat we onze lasten niet meer kunnen dragen en ons buurthuis moeten sluiten. Daarom hebben we besloten om weer gedeeltelijk open te gaan en onze bezoekers op verantwoorde wijze de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken voor (de meeste van) hun reguliere activiteiten.

 

1.2     Het protocol

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. 

Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

 

1.3     Randvoorwaarden

Eigenaar van het gebouw is Stichting MFC Gebouw Irene. Het gebouw wordt geëxploiteerd door Stichting Buurthuis Irene. Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken heeft het bestuur van Buurthuis Irene, in overleg met het bestuur van Stichting MFC Gebouw Irene dit protocol opgesteld. Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd aan de gemeente.

 

1.4     Welke openingstijden hanteren we?

We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers open te gaan. Open inloop is voorlopig niet

mogelijk.

 

1.5     Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur van Buurthuis Irene gedelegeerd aan Carina van de Watering.

 

1.6     Wie zijn onze gebruikers?

Onze vaste gebruikers zijn:

Bibliotheek van Nu, Seniorenraad, Theaterhuis Willemstad, Ballet- Dansschool Caroline, biljartvereniging ’t Bastion, MBVO, GGZ, Kung Fu Willemstad, Bridge Club Willemstad, Bodypower Willemstad.

Onze incidentele gebruikers zijn:

Vrouwen van Nu, Heemkundekring, Hart voor Willemstad, Stadstafel Willemstad, Gemeente Moerdijk, Buurtbemiddeling Moerdijk, Surplus, Rabobank, Oranje comité, Stichting Sinterklaas Willemstad, Buurtvereniging het Kloosterblokje, HSV De Veste, Fortitudo, BS Willem de Zwijger, Rouwcentrum Zuidema, Kees Smit Uitvaartzorg, CNV belastingcentrale.

 

Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van hun ruimten en de algemene ruimtes. Van onze incidentele huurders en gebruikers vragen we het aantal bezoekers en de tijden van aanwezigheid vooraf door te geven.

 

1.7     Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Voor alle sportactiviteiten is het protocol verantwoord sporten van toepassing.

  

2       Routing en inrichting

 

          2.1     Het buitenterrein

Voor de ingang en in de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn.

 

2.2     Toegang tot het gebouw

We scheiden toegang en uitgang door de voorzijde als toegang te gebruiken en we staan tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toe als uitgangen om de beweging van aanwezigen beter te leiden. De ouders/verzorgers die hun kinderen willen brengen of ophalen na afloop van een activiteit hebben geen toegang tot het gebouw, zij moeten buiten wachten.

 

2.3     Capaciteit

Het maximale toegestane aantal personen per ruimte:

centrale hal en bibliotheek: 4 personen

biljartzaal (80 m2): 10 personen

kleine zaal (114 m2): 30 personen

 

grote zaal (155 m2): 30 personen (als het maximum aantal personen in de toekomst versoepeld wordt, kan dit aantal verhoogd worden)

 

2.4     Inrichting ruimtes

De ruimtes in het gebouw zijn ingericht op het maximum aantal personen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De opstelling van tafels en stoelen worden ontworpen per activiteit.

 

 

3       Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

 

            3.1     Over de toegang tot de locatie spreken we af

Gebruikers die een eigen sleutel hebben kunnen deze gebruiken om toegang tot ons gebouw te krijgen. Buiten de gebruikelijke uren melden ze dit vooraf bij de beheerder. Voor de overige gebruikers geldt dat de locatie alleen toegankelijk is wanneer er een beheerder  aanwezig is.

 

3.2     Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers door

Onze beheerders en gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden.

 

3.3     Deze extra hygiëne maatregelen en voorzieningen treffen we

We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:

 

-       Iedereen die toegang wil tot het gebouw stelt zichzelf de aangegeven vragen. Indien 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag je niet naar binnen.

-       De algemene hygiënemaatregelen van het RIVM worden bij de ingang zichtbaar gemaakt.

Bij het betreden van het gebouw worden de handen gedesinfecteerd met een

desinfectievloeistof.

-       De geluidsinstallatie en afstandsbedieningen in de zaal worden in de gereserveerde tijd door 1 persoon bediend.

-       Bij het gebruik van koffie- en theekannen wordt per groep 1 persoon aangewezen.

-       Houdt bij de bar 1,5 meter afstand van elkaar.

-       Afrekenen kan uitsluitend bij de bar, betaal zoveel mogelijk met gepast geld.

-       Tijdens de openingsuren van het gebouw staan in alle ruimten de afzuigers aan. De afgezogen lucht wordt niet gecirculeerd maar gaat rechtstreeks naar buiten.

 

3.4     Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we

 

-       De tafels, geluidsinstallatie en afstandsbedieningen in de zaal worden schoongemaakt aan het eind van de gereserveerde tijd als de desbetreffende groep is vertrokken.

-       Contactoppervlakken zoals deurklinken, handgrepen en de zelfdesk van de bibliotheek worden elk uur schoongemaakt.

 

-       Het sanitair wordt elk uur schoongemaakt en gecontroleerd of dat er voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn.

 

4       Zo gaan we met elkaar om

 

4.1     Dit verwachten we van onze bezoekers

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM. Verder verwachten we van onze bezoekers dat zij zelf in de gaten houden of het te druk wordt. Als dit het geval is, gaan we er van uit dat mensen die er al langer zijn ruimte maken voor de nieuwkomers. Bij reserveringen van incidentele gebruikers wordt de bezoekers gevraagd zich van tevoren aan te melden zodat het niet te druk wordt. Dwingende controle op naleving is niet mogelijk en onwenselijk, de gedragsregels moeten duidelijk zijn en de eigen verantwoordelijkheid hierin leidend.

 

4.2     Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Bij de centrale ingang hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze bezoekers verwachten. Tevens zijn de huurders geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers.

 

4.3     Zo organiseren we onze vrijwilligers

We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen vrijwilligerswerk kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die koorts heeft of (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kun je ook geen vrijwilligerswerk doen. De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol.

  

5       Vervolgstappen

 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.  


Download
Protocol corona pdf.pdf
Adobe Acrobat document 402.6 KB